Algemene Voorwaarden

Welkom op ‘lfsshop.com’. Voordat u onze website gebruikt, verzoeken wij u om deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door onze website te bezoeken en/of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

**1. Algemeen**

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LFS Shop.

 

1.2. Door gebruik te maken van de website en/of een bestelling te plaatsen, erkent u dat u de algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

 

**2. Bestellingen en Overeenkomsten**

 

2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat LFS Shop een orderbevestiging per e-mail naar u heeft verstuurd.

 

2.2. LFS Shop behoudt zich het recht voor om een bestelling of meerdere bestellingen te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

 

**3. Prijzen en Betaling**

 

3.1. Alle vermelde prijzen op lfsshop.com zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

3.2. Betalingen dienen te geschieden via de op de website aangeboden betaalmethoden en tijdens het plaatsen van de bestelling.

 

3.3. In het geval dat een product foutief geprijsd is, behoudt LFS Shop zich het recht voor om de prijs te corrigeren. Indien u al besteld heeft tegen de foutieve prijs, nemen wij contact met u op en heeft u het recht om uw bestelling te annuleren of de juiste prijs te betalen.

 

**4. Levering**

 

4.1. LFS Shop streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren. Echter, levertijden zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

 

4.2. Indien een product niet op voorraad is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en heeft u het recht om de bestelling te annuleren.

 

4.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij LFS Shop tot het moment van levering aan de vervoerder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

**5. Retourneren en Herroepingsrecht**

 

5.1. Als consument heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering heeft u nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

 

5.2. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

 

5.3. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via: [email protected]

 

**6. Garantie en Klachten**

 

6.1. LFS Shop staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

 

6.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LFS Shop, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.

 

6.3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

 

**7. Aansprakelijkheid**

 

7.1. LFS Shop is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product.

 

7.2. LFS Shop is niet verantwoordelijk voor indirecte schade als gevolg van het gebruik van onze producten.

 

**8. Privacy**

 

8.1. Alle persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

**9. Toepasselijk recht en geschillen**

 

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LFS Shop partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

9.2. In het geval van een geschil zullen wij altijd proberen dit in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

**10. Wijzigingen**

 

10.1. LFS Shop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd en zijn vanaf dat moment van toepassing.

 

Contactgegevens:

 

– E-mail: [email protected]

– Adres: LFS Shop, [Uw Adres], Nederland